П Р О С Т И И С Л О Ж Е Н И Б Р О Ј Е В И
Numbers1-10.gif

За природан број кажемо да је прост ако има тачно два делиоца - број 1 и самога себе.
Првих десет простих бројева су: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.
Бројеви који имају више од два делиоца називају се сложени.
Број 1 није ни прост ни сложен.


У математици Ератостеново сито је поступак за одређивање простих бројева мањих од неког задатог броја n. Креирао га је Ератостен, старогрчки математичар.

Погледај Ертостеново сито (анимација) за просте бројеве од 1-120.
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Animation_Sieve_of_Eratosth-2.gif

Покушајте да решите следеће занимљиве задатке који су направљени у виду PPT презентације.
Можете посетити и следећу Интернет адресу:
http://www.odrazi-se.org/