Електронски радни уџбеник из математике можете наћи на адреси:

http://alas.matf.bg.ac.rs/~ml06125/elektronski_radni_udzbenik/index.html

Молим Вас да пажљиво прочитате и дате одговоре на питања из анкете "Електронски уџбеник из матеатике која се налази на следећој адреси:

https://www.surveymonkey.com/s/F93XXD9